SZUKAJ
Us??ugi
Dieta na medal oferuje ??ywienie os??b aktywnych, jak r??wnie?? w r????nych jednostkach chorobowych. Jeste??my innowacyjn? plac??wk? szkoleniow? oferuj?c? najbogatsz? na polskim rynku ofert? szkole?? po??wi?conych szeroko poj?temu ??ywieniu os??b aktywnych fizycznie i nie tylko. Organizujemy(...)

25,00 zł
Poduszki do domu, ogrodu i samochodu. Teraz z logo ?O?? specjalnie na jubileuszowe spotkanie. Mo??liwo??? nadrukowania Twojego znaku wzbogaci te wyj?tkow? poduszk?. Zapraszamy do zakupu z mo??liwo??ci? odbioru na ??osiowej g??rce lub wysy??k? wprost do Ciebie. Wszelkie zapytania prosz?(...)

30,00 zł
Na deszczowe dni proponujemy parasol z nadrukowanym Twoim znakiem lub logo ?O?? czy te?? inne dowolne nadruki. Mo??emy nadrukowa? logo ?O?? i znak. Mo??liwy odbi??r na ?O??u lub wysy??ka Zobacz wi?cej na http://qsl.amtak.eu

15,00 zł
Oferujemy kamizelki odblaskowe z dowolnym znakiem lub/i logo EnCom czy te?? ?O?? Wszelkie zapytania prosz? kierowa? na e-mail lub telefon Zobacz wi?cej http://qsl.amtak.eu/

12,00 zł
Tradycyjny kubek z Twoim znakiem, dowolnym logo czy te?? zdj?ciem. Mo??liwy odbi??r na ?O??u lub wysy??ka Zobacz wi?cej na http://qsl.amtak.eu/

12,00 zł
Tradycyjny kubek z oryginalnym logo ?O?? Mo??liwy nadruk loga ?O?? + znak Mo??liwy odbi??r na ?O??u lub wysy??ka Zobacz wi?cej na http://qsl.amtak.eu/ (tylko nasza firma posiada prawa autorskie do obecnego loga.)

12,00 zł
Tradycyjny kubek z logo EmCom, SPEC Mo??liwy nadruk loga EmCom, SPEC + znak Mo??liwy odbi??r na ?O??u lub wysy??ka Zobacz wi?cej na http://qsl.amtak.eu/

90,00 zł
Zapraszamy do zakupu kart QSL w atrakcyjnej cenie i najwy??szej jako??ci druku. Oferujemy tani druk kart QSL w nak??adach po 1000 sztuk lub wielokrotno???. Termin realizacji druku po zebraniu kompletu na arkuszu drukarskim. +/- 1 miesi?c. Specyfikacja druku kart QSL: ?? Nak??ad 1000 sztuk(...)

20,00 zł
Podana przyk??adowa cena us??ugi serwisowej - np. naprawy sprz?tu. Termin wykonania zale??y od poziomu skomplikowania usterki, dost?pno??ci cz???ci zamiennych oraz ew. wymaga?? producenta. W 90% nie przekracza 2 dni. Ka??dy Klient pozostawiaj?cy u nas sprz?t do naprawy na ??yczenie otrzymuje nieodp??atnie(...)

20,00 zł
Stroimy anteny pokazanym na zdj?ciu profesjonalnym analizatorem antenowym!!! Nale??y pami?ta?, ??e ??le zestrojona antena grozi spaleniem tranzystora mocy w radiu CB. Anten? stroi si? do otoczenia w kt??rym pracuje (samochodu) a nie do radia. Proces strojenia nale??y wykona? w otwartym terenie(...)

REGULAMIN
Copyright © 2010 idema.pl wer.1.1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Online: 1
Partnerzy cb-radio ogłoszenia: | | sklep cbradio Toruń |
RSS